Asbest in de bodem

Asbest is een veel besproken milieu gerelateerd onderwerp in ons land. Ook voor asbestonderzoek kunt u bij bodemexpert terecht. Voor zowel asbest op maaiveld als in de grond. Wij doen een nauwkeurige maaiveldinspectie en graven eventueel gaten en sleuven om het volgens de huidige protocollen te onderzoeken.