KVP/DLP/MKB

Kwaliteitsverantwoordelijke persoon (KVP) en Deskundig Leidinggevende Projecten (DLP)

Bodemexpert is bezig om zich BRL6000 te certificeren.

Als uit verkennend bodemonderzoek blijkt dat bodemsanering nodig is, komt milieukundige begeleiding om de hoek kijken. Milieukundige begeleiding valt onder de BRL6000 milieukundige begeleiding van (water)bodemsaneringen. De MKB (milieukundige begeleider) is verantwoordelijk voor het toezicht op de werkzaamheden. Hij geeft tevens de ontgravingsgrenzen aan.