Partijkeuring

Grond en bouwstoffen die bij graafwerkzaamheden vrijkomen, mogen niet zomaar worden hergebruikt. Wij kunnen een AP04-partijkeuring voor u uitvoeren conform het Besluit bodemkwaliteit.

Wij onderzoeken de milieu hygiƫnische kwaliteit van alle vrijgekomen grond en baggerspecie. De monstername van de partijkeuringen kunnen we zowel in-situ (vanaf het maaiveld) als in depot uitvoeren.

Partijkeuringen kunnen we zowel handmatig als machinaal uitvoeren.