Waterbodemonderzoek

Bij het baggeren of bij de beheersing van de watergangen wordt de kwaliteit van waterbodems bepaald. Het waterbodemonderzoek richt zich op zowel de kwaliteit als op de kwantiteit van het in het water aanwezige slib. Het vaste deel van de waterbodem direct onder het slib hoort ook bij het onderzoeksgebied van een waterbodemonderzoek. Met onze eigen veldploeg, boot en apparatuur worden bemonsteringen uitgevoerd volgens de geldende normen en protocollen.